JH Soft

Jacek Hajnrych jest autorem wielu ciekawych programów z pogranicza audio/MIDI. Nas jednak najbardziej zainteresują dwie jego aplikacje - bardzo interesujący player plików MIDI File oraz mocno funkcjonalny monitor komunikatów MIDI. Oba programy są darmowe.

JH DMX MIDI Player

JH DMX MIDI Player jest stosunkowo prostym programem, którego przeznaczeniem jest odtwarzanie plików MIDI File. Podobnie jak inne tego typu programy został standarowo wyposażony w przyciski transportu oraz listę odtwarzania. Spośród podobnych programów wyróżnia go jedna, rzadko spotykana funkcja - możliwość programowego przekierowania wyjściowych kanałów MIDI pliku MIDI File na dwa różne porty MIDI. Dzięki takiemu rozwiązaniu (pamiętając o tym, iż w aranżu MIDI File mamy do dyspozycji tylko 16 kanałów MIDI) możemy wysłać jednocześnie ścieżki (tracki) melodyczne aranżu MIDI File za pomocą jednego portu MIDI (np. do zewnętrznego modułu brzmieniowego), a pozostałe (sterujące tylko oświetleniem) do naszego konwertera midi2dmx, pracującego na drugim porcie MIDI.

midi2dmx - JHplayer
JH DMX MIDI Player - okno główne programu.

 

midi2dmx - jhplayer-midi
W powyższym przypadku kanały MIDI 1 ÷ 11 zostały skierowane do portu MIDI A,
pozostałe 12 ÷ 16 do portu MIDI B.

Pobierz program JH DMX MIDI Player (zip, Windows).

JH MIDI Monitor

midi2dmx - jh_monitor
JH MIDI Monitor oprócz możliwości filtrowania komunikatów posiada funkcję MIDI Thru pozwalającą na swobodny przepływ komunikatów MIDI z wejścia na wyjście programu. Przez to program, prezentując nam na bieżąco wszelkie napływające komunikaty, staje się niejako "przeźroczysty" dla pozostałych aplikacji.

Pobierz program JH MIDI Monitor (zip, Windows).