MIDI2DMX Control Center

MIDI2DMX Control Center (MIDI2DMX_CC.exe) jest programem, który umożliwia konfigurację urządzenia Pro lub Basic do pracy w trybie User Mode(8). Poza tym służy do wyboru aktywnych trybów pracy (max 5) dla urządzenia Basic, ustawienia offsetu dla sterowania CC oraz reakcji na Note Off. Dodatkowo za pomocą tego programu można aktualizować firmware konwertera oraz testować wydajność interfejsu USB.

Tryb pracy User Mode jest szczególnie przydatny dla użytkowników MIDI Drums.

Tryb użytkownika pozwala na zaprogramowanie indywidualnej reakcji kanału DMX na nadchodzące komunikaty MIDI. W ramach trybu użytkownika rozróżnia się 5 sposobów sterowania każdym kanałem DMX, zależnych od stałego ustawienia lub danych przychodzących z interfejsu MIDI.
Przygotowane ustawienia mogą zapisane do urządzenia lub odczytane z niego. Można także utworzyć zestawy różnych ustawień i w zależności od potrzeby przeładowywać je do urządzenia za pośrednictwem interfejsu MIDI.
Zapisanie ustawień do urządzenia automatycznie usuwa wszystkie poprzednio zapisane w pamięci konwertera.
Przy pomocy menu kontekstowego tabeli (prawy klawisz myszy) można kopiować dane pomiędzy kanałami, przenosić zaznaczone kanały itp.

Poniższy obraz przedstawia główne okno programu MIDI2DMX Control Center z załadowanymi ustawieniami zawartymi w pliku DMXUser_sample_1.csv.

UWAGA:
Służymy pomocą podczas przygotowania specyficznych konfiguracji dla klienta i jego urządzeń.


Szczegółowy opis w instrukcji obsługi.

Wersja Basic i Pro:
Pobierz najnowszą wersję programu MIDI2DMX Control Center (zip, wersja dla Windows).

Wersja Eco:
Pobierz najnowszą wersję programu MIDI2DMX Control Center (zip, wersja dla Windows).